DialOk Chat

Asiakaspalveluchat tukee asiakaskokemusta

Asiakaspalveluchat yrityksen verkkosivuilla tukee vaivatonta asiakaskokemusta matalalla yhteydenottokynnyksellä ja nopeilla ratkaisuilla. Chatin käyttöönotto osana ulkoistettua asiakaspalvelua parantaa asiakastyytyväisyyttä, luo mahdollisuuksia lisämyynnille ja tehostaa asiakkaan palvelupolkua. Asiakaspalveluchat on helposti tavoitettavissa ja tarjoaa ratkaisun siellä, missä sitä etsitään. 

Asiakaspalveluchatin taustalla toimii DialOk:n asiakaspalvelun ammattilaisten tiimi, joka opastaa asiakasta verkkosivustolla. Asiakaspalveluchatin palvelu tuotetaan DialOk:n ja asiakasyrityksen kesken sovittujen toimintatapojen, strategian sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Voit tarjota chat-palvelukanavan asiakkaillesi halutessasi 24/7.

Laadukas asiakaspalvelu

Kuten muutkin asiakaspalveluratkaisumme, myös DialOk Chat toteutetaan asiakaslähtöisesti. Asiakkaan ongelmaan tarjotaan ratkaisu tukien asiakaskokemuksen helppoutta ja sitouttavuutta lisäten näin asiakastyytyväisyyttä. 

Chat-kontaktit käsitellään palvelukanavassa kuten puhelut, tekstiviestit ja sähköpostitkin, eli chattiin vastaavat samat asiantuntevat asiakaspalvelijat.

Co-browsing 

Asiakaspalvelijamme voi hypätä mukaan asiakkaasi verkkoasiointiin niin, että molemmat osapuolet näkevät saman selainnäkymän ja toimenpiteet aktiivisen verkkoistunnon aikana. Yhteisselaus parantaa asiakaspalvelijan mahdollisuuksia avustaa asiakasta verkkosivustolla. 

Raportointi ja kustannustehokkuus

Chat on matalan kynnyksen asiakaspalvelukanava ja tuo nopeutta palvelupolkuun. 

Kontaktien määrät, vastausviiveet, kestot ja muut tiedot kirjautuvat samalle kuukausiraportille kontaktin muiden palvelukanavien kanssa. Chatin käyttöönoton jälkeen voidaan esimerkiksi vertailla puhelukontaktien määrällisiä ja kustannuksellisia muutoksia.