Kundtjänst är en strategisk del av Masku Kalustetalos verksamhet 

DialOk hoitaa Maskun Kalustetalon asiakaspalvelun.

”DialOk är en strategisk partner för oss” 

Masku Kalustetalo-kedjan har sammanlagt 50 butiker i Finland och Estland. DialOk är Maskus strategiska partner för olika kundservicelösningar. Under mer än 10 års samarbete har behovet av DialOks tjänster bara ökat. 

Under de senaste tio åren har det allmänna sättet att göra affärer och kommunkationen mellan kund och säljare förändrats enormt. 

Idag spelar nätbutiker en mycket viktig roll i vår verksamhet. Dessutom öppnade vi under koronatiden en rikstäckande telefonförsäljningstjänst, som visade sig vara en viktig försäljnings- och transaktionskanal. I dag är chatt också en viktig kanal för kunder att ställa frågor och göra transaktioner.

berättar Maskus marknadsföringsdirektör Ville Heinonen.

Det heltäckande konceptet omfattar hela kundservicen

Samarbetet mellan Masku och DialOk inleddes 2009, då dåvarande Avaca tog över växeln i de två största butikerna. Mycket snabbt utvidgades samarbetet till att omfatta hela landet. Under tiden har Avaca bytt namn till DialOk, men samarbetet har fortsatt oförändrat. I dagsläget är DialOks huvudsakliga roll att ha direktkontakt med Maskus kunderna när de kontaktar kundtjänsten via olika kanaler. 

– Med åren har behovet bara ökat. Tillsammans med DialOk har vi kommit överens om att fördjupa samarbetet stegvis. Idag är DialOk en strategisk partner för oss på företagsnivå och en omfattande kundservicepartner”, säger Heinonen. 

Skapa bättre lösningar tillsammans

Enligt Heinonen har DialOk visat sig vara en partner som också kan anpassa sig efter Maskus säsonger. 

– Det fina är att vi har granskningsmöten varje vecka tillsammans med DialOk. Varje gång barinstormar vi idéer utifrån kundernas feedback”, säger Heinonen. 

– Vi har alla ett gemensamt intresse att skapa bättre lösningar i kundens intresse, sammanfattar Heinonen. 


Läs våra andra kundberättelser