DialOk tarjoaa ulkoistetun puhelinvaihteen hoidon ja osittaiset vaihdepalvelut.

En outsourcad telefonväxel säkerställer att alla kan nå ditt företag 

Kunderna kontaktar ofta ditt företag via telefon. Om samtalet inte besvaras, ringer de till din konkurrent. Att sitta och vänta vid telefonen tar tid och resurser som dina anställda skulle kunna använda till annat. Kan du vara säker på att alla dina kunder får svar på sina frågor? 

En outsourcad telefonväxel ger dig mer tid att fokusera på din kärnverksamhet och hjälper dig att betjäna dina kunder bättre. Med telefonväxelns hjälp riktas kontakterna till rätt person, de kan spåras och rapporteras och servicekvaliteten är hög. 

Slösa inte bort din tid på att vänta vid telefonen, låt proffsen hantera din telefonväxel. Be om en offert för vår telefonväxel så kontaktar vårt säljteam dig. 

Vem sköter din telefonväxel? 

Vem ansvarar för att svara i telefonen på ditt företag? Många företag har en gammal vana att ha personal som sköter telefonen vid sidan av andra uppgifter. Eller möjligtvis sköter ingen telefonväxeln. Samtal kan bli obesvarade, kunderna kanske inte får service och vänder sig till konkurrenten. 

Outsourcing av telefonväxlar kommer ofta i fråga under företagsomstruktureringar, pensioneringar, ökade kontaktvolymer eller från behovet av att förbättra telefonväxelns verksamhet. Det leder till att man behöver hitta nya lösningar för telefonväxeln. 

En outsourcad växel hjälper dig att hantera kontakterna effektivare och upprätthålla en hög servicekvalitet. Som professionell telefonväxel är vårt uppdrag att utveckla dina växelprocesser till högsta nivå – när vi tar hand om din växel utvecklar vi samtidigt din verksamhet. 

Luotettavalle kumppanille ulkoistettu puhelinvaihde takaa tavoitettavuuden.

Outsourcad telefonväxel, bättre tillgänglighet 

En smidig telefonväxel möjliggör en effektiv och enkel kommunikation mellan ditt företag, dina kunder och intressenter. En outsourcad telefonväxel eller en skräddarsydd partiell telefonväxeltjänst säkerställer att dina kunder och intressenter når de viktigaste personerna i företaget. 

En fungerande och effektiv telefonväxel stöder företagats resultat och effektivitet. Genom att bekanta oss med kundens verksamhet, enhetliga verksamhetsmetoder och med hjälp av vår professionella callcenter verksamhet säkerställer vi en hög och konsekvent serviceupplevelse. 

Våra kunder rekommenderar DialOks växlingstjänst

”Samarbetet har varit riktigt bra. Vi förstår varandra och har åstadkommit mycket på en ganska snabb tidsram. Tack vare samarbetet med Line Carrier och DialOk har det varit möjligt att hitta en helhetslösning som servar hela samtalstrafiken och kontakta kunder”


Aro-Yhtymä, CIO Tomi Valasvuo

Outsourcing av telefonväxlar börjar med en situatiosnunderdsökning 

Vår flexibla verksamhetsmodell säkerställer en flexibel och skräddarsydd telefonväxel för ditt företags behov. 

Genomförandet av tjänsten för telefonväxeln sker inom en smidig tidtabell i nära samarbete med kundföretaget. Tjänsten tas i bruk efter att ha bekantat sig med kundens verksamhet, utbildat personalen vid svarscentralen och genomfört tekniska tester. 

Vårt Customer Success Manager -team ser till att samarbetet fungerar smidigt i alla skeden av outsourcingprocessen. Genomförandet av telefonväxeln sköts smidigt i samarbete med kunden, CSM-teamet och det tekniska teamet. 

Customer Success Managern koordnierar processen steg för steg och granskar noggrant funktionaliteten och detaljerna i hela servicekedjan. Tjänstens kvalitet och målsättningen utvecklas genom rapportering och gemensamma uppföljningsmöten. 

Selkeä vaihteenhoidon palvelumalli palvelee yrityksesi tarpeita.

Kvaliteten på tjänsterna upprätthålls kontinuerligt 

För att säkerställa ett gemensamt arbetssätt och en hög kvalitet på telefonväxeln har vi en högt utvecklad kvalitetscoachningsprocess som vi har byggt upp tillsammans med experter på kvalitetscoachning. Genom kontinuerlig coachning säkerställs att den outsourcade telefonväxeln kan ta hand om dina kunder i linje med ditt företagats image. 

Med Diccas servicedatabasen kan du enkelt och snabbt hålla personalens kontaktuppgifter uppdaterade, så att växelpersonalen kan vidarekoppla samtalen till rätt personer. Då är det möjligt att ge dina kunder en snabbare och bättre service när man med ett ögonkast ser personalens tillgänglighet. 

Med mobilanpassade Diccas kan du enkelt och säkert uppdatera information om frånvaro och personalförändringar direkt i det systems som används av telefonväxelpersonalen, även från din telefon. Samtidigt uppdateras informationen i realtid också för alla i din organisation som använder Diccas. 

Telefonväxelns kvalitet övervakas och förbättras genom rapportering. Du har tillgång till ett avancerat webbläsarbaserat rapporteringssystem som gör att du när som helst kan se viktiga uppgifter. Välj mellan fyra olika rapporteringsmoduler som passar dina affärsbehov.

Överflödig samtalstjänst – en extra resurs till din tjänst 

Om outsourcing av telefonväxeln inte är aktuellt för ditt företag just nu, utan du vill ta hand om samtalshanteringen i första hand själv, erbjuder vi en överflödstjänst. Med hjälp av överflödstjänsten kan ditt företag nås även utanför kontorstider. 

Överflödet gör det lättare att betjäna kunderna under rusningstid och minskar behovet av skiftarbete. Dina anställda behöver inte vara på plats dygnet runt för att svara alla samtal. Överflödstjänsten är perfekt då när dina egna resurser inte räcker till för att besvara alla samtal. 

Puhelinvaihde voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain ylivuotona.

Kolla in våra kundberättelser

Taloudelliset hyödyt

Ekonomiska fördelar​

Genom att outsourca din telefonväxel säkerställer du att varje samtal hanteras och att du inte förlorar kunder.

Du sparar på personalkostnader, utrustningsinvesteringar och dina egna experter får tid över för annat.

Tehokkuutta toimintaan

Effektivitet i praktiken

Systematiska metoder, rapportering, integration och gemensamt utvecklingsarbete gör växeln effektiv och ändamålsenlig.

Parempi yrityskuva

Bättre företagsimage​

Tillgänglighet är hörnstenen för en bra kundupplevelse.

Våra konsekventa policyer, vår insikt om kundernas affärsverksamhet och vår professionella svarscenterverksamhet säkerställer en hög och konsekvent serviceupplevelse.