DialOk tarjoaa ulkoistetun asiakaspalvelun ratkaisut.

Outsourcad kundtjänst – mer effektivitet och en bättre kundupplevelse 

Outsourcad kundservice hjälper till att fokusera resurser och förbättra kostnadseffektiviteten. Genom att outsourca kundservice till professionella personer kan du fokusera på din kärnverksamhet. 

Många företag befinner sig i en situation där det finns fler kunder i kön än vad de hinner betjäna. När antalet kontakter ökar måste de ofta rekrytera mer personal, vilket ökar kostnaderna och tar tid från annat arbete. Outsourcning av kundtjänst kan du ge alla dina kunder den service de förtjänar. 

Får dina kunder redan bra kundservice? 

God kundservice innebär att tjänsteleverantören förutser och uppfyller kundens förväntningar, behov och önskemål. Dagens kund förväntar sig snabb service i alla kanaler, hela tiden. En förstakalssig kundupplevelse är det som skiljer ditt företag från konkurrenterna och gör att kunderna är lojala mot ditt företag. 

Ett missat samtal eller meddelande är alltid dyrt för företaget. Kunderna blir besvikna, försäljningen uteblir och företagets image blir lidande. Det förväntas mycket av kundtjänsten. Möter ditt företag kraven på kundservice i flera kanaler? 

Vår lösning för kundservice i flera kanaler erbjuder ditt företag ett enkelt sätt att förbättra tillgängligheten, funktionaliteten och lönsamheten för dina tjänster i alla situationer. Du förbättrar också tillgängligheten genom att kunderna kan kontakta ditt företag på ett sätt som passar deras behov.  

Förutom det traditionella callcentret innehåller vår outsourcade kundtjänst även i flera kanaler. Vi erbjuder flerkanalig service via telefon, e-post, chatt och sociala medier. 

Flerkanalig kundtjänst

Telefon

Kundtjänstsituationer sker fortfarande till stor del via telefon. 


Våra professionella kundtjänstagenter svarar för dig och vägleder dina kunder med ditt företags röst. 

Chatt

En chattjänst används särskilt för att stöda online-shopping. 


Chatt underlättar köpet, skapar möjligheter till ytterligare försäljning och är omedelbart tillgänglig när hjälp behövs. 

E-post

E-post är en säker och tillgänglig servicekanal.

 
Våra agenter hanterar t.ex. förfrågningar, bokningar och klagomål, som kommer via e-mail 

Sociala media

Kunderna söker och behöver information snabbt och enkelt i sociala medier. 

Med vår plattform kan du övervaka dina sociala mediekanaler och betjäna dina kunder precis där de befinner sig. 

Outsourcad kundtjänst omfattar följande grundläggande funktioner: 

 • Kundtjänst i flera kanaler (telefon, e-post, SMS, chatt, sociala medier)
 • Telefontjänstmeddelanden och kömusik
 • Kvalitetsövervakning och coachning av agenter
 • Månatlig servicerapportering
 • Servicenivåkontroll
DialOk tarjoaa ulkoistetut vastauspalvelut asiakaspalveluun ja puhelinvaihteeseen.

Införande av outsourcad kundtjänst 

Implementeringsprocessen av DialOk:s outsourcade kundtjänst är en väletablerad servicemodell som garanterar att processen slutförs i den estimerade tiden. Den består av tre faser: förberedelser, leverans och kontinuerlig service efter distributionen. 

Förberedelsefasen börjar med en detaljerad definition av kundens behov. När kundens behov och detaljerna för den önskade tjänsten har definierats upprättas en offert och ett serviceavtal. 

När serviceavtalet har undertecknats kan man gå vidare till leveransfasen, som vanligtvis tar 4-6 veckor. Under leveransperioden förbereds den tekniska implementeringen av tjänsten, användar-ID:n och åtkomsträttigheter, teknisk testning av tjänsten genomförs och kundtjänstpersonal skolas. 

Efter leveransfasen lanseras tjänsten, följt av kontinuerlig övervakning och utveckling. Genomförandet av tjänsten övervakas genom regelbundna uppföljningsmöten och månatliga servicerapporter. Tjänstens kvalitet säkerställs genom kontinuerlig coachning av agenterna. 

Den Customer Success Manager som är tilldelad kundföretaget sköter koordineringen av hela processen och fungerar som kundens kontaktperson hos DialOk. 

Har du redan ett eget beställnings- eller tidsbokningssystem? 

Oroa dig inte, det är inget hinder för att implementera en outsourcad kundtjänstlösning. 

DialOks kundtjänstagenter kan använda företagets egna beställnings- och bokningssystem vid sidan av traditionella servicekanaler. Agenterna kan boka möten i kundens eget system, vilket förbättrar serviceflödet och gör det möjligt för DialOk att hantera kontakten på ett helhetsmässigt sätt. Customer Success Manager koordinerar implementeringen av systemet hos DialOk.

Ökad kundförståelse genom utökade tjänster 

Tjänsteutvidgningar kan hjälpa dig att få mer kundkännedom, stärka din relation med kunder eller generera merförsäljning för dina produkter eller tjänster. Tjänsteeutvidgningar avtalas separat när tjänsten specificeras. 

Kundtjänstlösningen kan utökas med ytterligare tjänster: 
 • Inspelningsportal och lyssnande av samtal 
 • Rapportering av kontaktorsaker 
 • Återkallelsetjänst 
 • Kampanjer för utgående samtal (Outbound) 
 • Kundundersökningar 
 • Backoffice-tjänster 
Ulkoistettu asiakaspalvelija palvelee asiakkaita monikanavaisesti

Outsourcade kundtjänst till stöd för online shopping  

Shopping på nätet sker ofta på kvällar och helger. Kostnaden för att anställa egen personal för kvällar och helger kanske inte är ett attraktivt alternativ, och hel eller delvis outsourcing av kundtjänst kan komma i fråga. 

Med kundtjänst för e-handel i flera kanaler kan du se till att dina kunder kan kontakta dig på ett sätt som passar dem. Flerkanalig kundtjänst gör det möjligt att kontakta webbutiken via t.ex. telefon, e-post, chatt 24/7. 

Kundtjänst i flera kanaler som inhemskt jobb 

Alla DialOk:s nöjda kundtjänstagenter arbetar i Finland och vi har fått nyckelflaggan som ett tecken på inhemsk verksamhet. Vi har kundtjänstagenter i olika delar av Finland, bland annat i Uleåborg, Åbo och Kuhmo. 

FinlandskServ Sin rgb

Omfattande kundservicelösningar 

Vi sköter ditt företags kundtjänst, tidsbokning, teknisk support, försäljning, supporttjänster, produktsupport och olika supportfunktioner. DialOk:s flexibla serviceavtal är lämpliga för en helhetslösning eller det kan fungera tillsammans med ditt företags egen kundtjänst. 

Fördelen med att outsourca din kundtjänst från början till slut är noggrann rapportering, vilket gör att vi kan arbeta tillsammans med dig för kan utveckla din kundprocess till högsta nivå. Partiell outsourcing tillgodoser dina behov vid överenskomna tider. Vi skräddarsyr våra tjänster för att flexibelt passa ditt företags behov. 

Vårt systerföretag Line Carrier (in English) erbjuder tekniska lösningar för kundtjänst, inklusive uppkoppling och kundtjänstsystem. 

Outsourcing av kundtjänst väcker frågor

Det finns mycket att tänka på angående outsourcning av kundtjänsten. 

 • Har du funderat på att outsourca men tvekar eftersom du inte vet vilka konsekvenser det har? 
 • Kommer någon att kunna betjäna dina kunder på det sätt som du vill? 
 • Vad händer med tjänstekvaliteten och kundupplevelsen när du outsourcar? 

Vi finns här för dig. Vi berättar gärna mer om outsourcing av kundservice och svarar på dina frågor.


Kolla in våra kundberättelser

Det lönar sig att outsourca kundtjänsten! 

Taloudelliset hyödyt

Ekonomiska fördelar 

Kundtjänst i flera kanaler betyder att du kan betjäna fler kunder och utöka din intäktsbas.


Outsourcad resurstilldelning anpassas efter behov och du betalar inte för tomma löften.

Tehokkuutta toimintaan

Effektivitet i verksamheten

Korta svarstider, integrationsmöjligheter och förfinade processer maximerar effektiviteten i kundtjänsten.

Rapportering och samarbetsutveckling säkerställer att dina affärsmål nås.

Parempi yrityskuva

Bättre företagsimage 

En hög servicenivå binder kunden till företaget.

Undersökningar och kvalitetskontroll möjliggör utvecklingsarbete.