asiakashankinta - DialOk tarjoaa käyttöösi tavoittavat ja tehokkaat outbound-kampanjat.

Kundförvärv och kundaktivering är möjlig med hjälp av outbound 

Företagen behöver nya sätt att aktivera befintliga och nya kunder på ett kostnadseffektivt och planerat sätt. Företag som reagerar snabbt på förändringar stärker sin ställning på marknaden. 

I många branscher har efterfrågan på utgående kampanjer ökat eftersom företagen har ett större behov av att aktivt nå kunderna för att öka försäljningen. Outbound samtalskampanjer är ett utmärkt verktyg för kundförvärv, b2b-nykundsförvärv, insamling av pengar, kundundersökningar och bokning av möten. 

Kvalitativ kontakt ger kundförtåelse som kan användas för att utveckla affärsverksamheten i större skala. Konkurrensen är hård – har du råd att inte kontakta dina nuvarande och potentiella kunder? 

Fråga gärna mer! 

Vad är Outbound

Vill du veta mer om dina kunder eller sälja mer till befintliga kunder? Letar du efter sätt att förbättra din kundanskaffning eller ringa kalla samtal? Vill du hjälpa dina kunder att boka tid? Har du en produkt eller tjänst som dina potentiella kunder ännu inte känner till? Letar du efter en boknigstjänst för att kontakta potentiella kunder? 

Med hjälp av outbound är ditt företag aktivt med att nå ut till kunder och intressenter direkt via telefon. Outbound kan användas för att kontakta både nya och befintliga kunder. 

Kundkontakt och kundanskaffning sker ofta parallellt med annan kundhantering och försäljning i företag. Ofta anser man att det är bättre att göra det internt för att kommunicera företagets värderingar och skapa en positiv kundupplevelse. Ofta finns det dock inte tillräckligt med resurser och kompetens inom företaget för en strategisk strategi, systematisk uppföljning, rapportering och kontinuitet. 

En outsourcad outboundpartner kontaktar dina kunder på ett professionellt och planerat sätt, alltid i linje med ditt företagsimage. Låt oss sköta kundkontakten! 

Inga kalla samtal, men en bättre kundupplevelse 

Outbound handlar inte bara om kalla samtal, trots att man ibland tror det. Kalla samtal utåt uppfattas ofta som aggressiv telefonförsäljning. Många är rädda för att det kommer att ge företaget en negativ kundupplevelse och ett dåligt rykte. 

När en kampanj för kundanskaffning genomförs tillsammans med en professionell partner bygger den på ett kundcentrerat och serviceinriktat tillvägagångssätt där kunden sätts i centrum. Utgående kampanjer kan öka värdet för kunden genom att proaktivt betjäna dem innan kunden själv kontaktar företaget. Genom att kontakta kunden är det möjligt att lära känna kunden bättre, lära sig mer om deras behov och hitta möjligheter till ytterligare försäljning. 

Målet för en outbound kampanj är alltid i linje med företagets image och egna kommunikationsmetoder. En bra outbound kampanj är inte en tvångskampanj för att trakassera dina kunder, utan syftar till att ge dem en användbar och trevlig kundupplevelse. 

Vad kan outbound användas till? 

dialok outbound svenska

Tidsbokning 

Outbound passar för att boka möten och tider för många olika branscher. 

Tjänsten används till exempel för att boka tid hos tandläkare, frisörer, biltjänster och fysioterapi. 

Kundanskaffning

Outbound samtalskampanjer är ett utmärkt verktyg för att skaffa nya kunder. Du kan lägga ut tidskrävande telefonsamtal på en kompetent partner och fokusera på din kärnverksamhet. 

Nykundförvärv för b2b-företag minskar säljteamets arbete med att kontakta potentiella kunder. 

Insamling 

Insamling kräver människor och donationer. Outbound samtalskampanjer för insamlingar är ett kraftfullt tillägg till din verktygslåda för insamling. 

Samtalskampanjen är ett utmärkt sätt att nå nya och gamla medlemmar, givare och supportrar. 

Uppdatering av kundregister och kundundersökningar 

Är ditt kundregister uppdaterat? Outbound samtalskampanjer hjälper dig att lära dig mer om dina kunder och hålla din kundinformation uppdaterad. 

Samtidigt som man lär känna varandra igen öppnar sig möjligheten till behovskartläggning och merförsäljning.  

Garanterat resultat med en outbound kampanj

Garanterat resultat med en outbound kampanj 

Outbound  tjänsten börjar med en pilot, där vi först sätter oss in i kundföretagets verksamhet och kärnbudskap. Målen för piloteringen definieras tillsammans. 

Lyckad outsourcing kan leda till att företaget bygger upp en helt ny affärsmodell eller kundhanteringsprocess. 

Kostnaden för tjänsten kan kopplas till en Money Maker-garanti. Money Maker-garantin garanterar att kostnaderna för den outsourcade outbounden är i linje med de intäkter som tjänsten genererar, så att kostnaderna inte uppstår från ingenstans. Detta garanterar att kostnaderna alltid hålls på rätt nivå.  

Kolla in våra kundberättelser

Taloudelliset hyödyt

Ekonomiska fördelar 

Du kan testa en ny affärs- eller intjäningsmodell snabbt och effektivt och öka kassaflödet snabbt. 

Tjänsten kan knytas till en Money Maker-garanti, så att dina kostnader ligger i linje med dina intäkter och du inte betalar för ingenting. 

Tehokkuutta toimintaan

Effektivitet i praktiken 

Du får mer information om kunder, fyller i tidbokningskalendern och skaffar dig en bredare inkomstbas. 

Du får tillgång till fler resurser och nya perspektiv på kundrelationshantering och nykundförvärv. 

Parempi yrityskuva

Bättre företagsimage 

Tjänsten levereras i linje med kundens affärsmål och tonfall. 

Med hjälp av kontakten förbättras kundupplevelsen till exempel genom att erbjuda konkurrenskraftiga avtal och riktade erbjudanden.