Ulkoistettu asiakaspalvelu – lisää tehokkuutta ja parempi asiakaskokemus

Ulkoistettu asiakaspalvelu auttaa kohdistamaan resurssit ja parantamaan kustannustehokkuutta. Ulkoistamalla asiakaspalvelun ammattilaisille voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan.

Moni yritys kohtaa tilanteen, jossa asiakkaita on linjoilla enemmän kuin ehtisi palvella. Yhteydenottomäärien kasvaessa joudutaan usein rekrytoimaan lisää työntekijöitä, mikä lisää kustannuksia ja vie aikaa muilta töiltä. Asiakaspalvelun ulkoistaminen auttaa sinua tarjoamaan kaikille asiakkaille heidän arvoistaan palvelua.

DialOk tarjoaa ulkoistetun asiakaspalvelun ratkaisut.

Saavatko asiakkaasi jo hyvää asiakaspalvelua?

Miksi ulkoistettu asiakaspalvelu?

Hyvään asiakaspalveluun kuuluu, että palveluntarjoaja ennakoi ja täyttää asiakkaan odotukset, tarpeet ja toiveet. Nykypäivän asiakas odottaa nopeaa palvelua kaikissa kanavissa, kaikkina aikoina.

Ensiluokkainen asiakaskokemus erottaa yrityksesi kilpailijoista ja sitouttaa asiakkaat yritykseesi.

Vastaamaton puhelu tai viesti on yritykselle aina kallis. Asiakas pettyy, myynti jää saamatta ja yrityksen imago kärsii. Asiakaspalvelulta odotetaan paljon. Pystyykö yrityksesi vastaamaan monikanavaisen asiakaspalvelun vaatimuksiin?

Asiakaspalvelua ihmiseltä ihmiselle DialOk:lla

Monikanavainen asiakaspalveluratkaisumme tarjoaa yrityksellesi helpon tavan parantaa palveluidesi saatavuutta, toimivuutta ja kannattavuutta kaikissa tilanteissa. Myös palveluiden saavutettavuus paranee, kun asiakkaat voivat ottaa yhteyttä yritykseenne juuri heidän tarpeisiinsa sopivalla tavalla. 

Ulkoistettu asiakaspalvelumme käsittää perinteisen call centerin lisäksi monikanavaisen asiakaspalvelun kanavat. Palvelemme monikanavaisesti puhelimessa, sähköpostilla, chatissa ja sosiaalisessa mediassa.

Asiakaspalvelu voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain ylivuotona, jolloin ulkoistettu asiakaspalvelu käsittelee yhteydenottoja esimerkiksi ruuhka-aikoina, iltaisin tai viikonloppuisin.

”DialOk:n avulla olemme onnistuneet palvelemaan kasvavia asiakasmääriä entistä paremmin ja nopeammin. Pitkän yhteistyön myötä DialOk:sta on tullut osa omaa tiimiämme.”

Cityvaraston markkinointi- ja myyntijohtaja Paula Nordgren

Monikanavainen asiakaspalvelu ulkoistettuna

Puhelin

Asiakaspalvelutilanteet tapahtuvat yhä suurelta osin puhelimitse.

Ammattitaitoiset asiakaspalveluagenttimme vastaavat puolestasi ja opastavat asiakkaitasi yrityksesi äänellä.

Chat

Erityisesti verkko-ostamisen tukena käytetään chat-palvelua.

Matalan yhteydenottokynnyksen chat helpottaa ostopolkua, luo mahdollisuuksia lisämyynnille ja on tavoitettavissa heti, kun apua kaivataan.

Sähköposti

Sähköposti on turvallinen ja lähestyttävä palvelukanava.

Agenttimme hoitavat esimerkiksi sähköpostitse tulevat kyselyt, varaukset ja reklamaatiot.

Sosiaalinen media

Asiakkaat etsivät ja kaipaavat tietoa nopeasti ja helposti sosiaalisen median kanavissa.

Palvelualustamme mahdollistaa somekanavien monitoroinnin ja asiakaspalvelun juuri siellä, missä asiakkaasi ovat.

Ulkoistettu asiakaspalveluratkaisu sisältää seuraavat perusominaisuudet

  • Monikanavainen asiakaspalvelu (puhelin, sähköposti, SMS, chat, sosiaalinen media)
  • Puhelinpalvelun tiedotteet ja jonomusiikki
  • Laadun seuranta ja asiakaspalveluagenttien coaching
  • Kuukausittainen palveluraportointi
  • Palvelutason valvonta

Ulkoistetun asiakaspalvelun käyttöönotto

DialOk:n ulkoistetun asiakaspalvelun käyttöönottoprosessi on vakiintunut palvelumalli, joka varmistaa prosessin viemisen maaliin tavoiteajassa. Käyttöönotto muodostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat valmistelu, toimitusvaihe sekä käyttöönoton jälkeinen jatkuva palvelu.

Asiakasyritykselle nimetty Customer Success Manager huolehtii koko prosessin koordinoinnista ja toimii asiakkaan yhteyshenkilönä DialOk:n päässä.

Onko sinulla käytössä jo oma tilaus- tai ajanvarausjärjestelmä?

Ei hätää, sillä se ei ole este ulkoistetun asiakaspalveluratkaisun käyttöönotolle.

DialOk:n asiakaspalveluagentit voivat käyttää asiakasyrityksen omaa tilaus-, varausjärjestelmää perinteisten palvelukanavien rinnalla. Kontakteja käsittelevien agenttien on mahdollista tehdä ajanvaraukset asiakkaan omaan järjestelmään, mikä parantaa palvelun sujuvuutta ja DialOk pystyy hoitamaan kontaktin kokonaisvaltaisesti.

Asiakaspalvelun käyttöönoton vaiheet
  1. Valmisteluvaihe alkaa asiakkaan tarpeiden yksityiskohtaisella määrityksellä. Kun asiakkaan tarpeet ja tarvittavan palvelun yksityiskohdat on määritelty, tehdään siitä tarjous ja palvelusopimus.
  2. Toimitusvaiheen kesto on tyypillisesti 4–6 viikkoa. Toimitusaikana valmistellaan palvelun tekninen toteutus, käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet, tehdään palvelun tekninen testaus sekä koulutetaan asiakaspalvelijat.
  3. Palvelu käynnistetään, ja sen jälkeen alkaa jatkuva seuranta ja kehitys. Palvelun toteutumista seurataan säännöllisissä seurantapalavereissa sekä kuukausittaisilla palveluraporteilla. Asiakaspalvelun laatu varmistetaan agenttien jatkuvalla coachingilla.

Palvelulaajennuksilla lisää asiakasymmärrystä

Palvelulaajennuksilla voit hankkia enemmän asiakasymmärrystä, vahvistaa suhdetta asiakkaisiin tai saada lisämyyntiä tuotteillesi tai palveluillesi. Palvelulaajennuksista sovitaan erikseen palvelun määrityksen yhteydessä.

Asiakaspalveluratkaisua voidaan laajentaa lisäpalveluilla:

Kotimaista ammattitaitoa

Kaikki DialOk:n iloiset asiakaspalvelijat tekevät töitään Suomesta, ja meille on myönnetty Avainlippu merkkinä kotimaisesta työstä. 

Työllistämme asiakaspalvelijoita eri puolella Suomea, muun muassa Oulussa, Turussa ja Kuhmossa.

Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton merkki suomalaisesta palvelusta ja työstä.

Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu yhdeltä luukulta

Keskittäminen kannattaa! DialOk:lta saat näppärästi yhdeltä luukulta niin asiakaspalvelun resurssit kuin teknologiaratkaisut ensiluokkaiseen asiakaspalveluun. Hoidamme yrityksesi asiakaspalvelun, ajanvarauksen, teknisen tuen, myynnin, tukipalvelut, tuotetuen sekä erilaiset tukitoiminnot, ja yhdistämme ne tarvitsemiisi teknologisiin työkaluihin.

Sisaryrityksemme Line Carrier tarjoaa asiakaspalveluun tekniset ratkaisut, kuten liittymät, palvelu- ja yritysnumerot sekä modernit asiakaspalvelujärjestelmät.

Haluatko huolettomuutta asiakaspalveluusi? Me autamme!

Lähetä viesti yhteydenottolomakkeella ja palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Tutustu artikkeleihin