DialOk tarjoaa käyttöösi tavoittavat ja tehokkaat outbound-kampanjat.

Asiakashankinta, asiakkuudenhoito ja aktivointi onnistuu outboundin avulla

Yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja aktivoida nykyisiä ja uusia asiakkaita kustannustehokkaasti sekä suunnitelmallisesti. Yritykset, jotka reagoivat muutokseen nopeasti, vahvistavat asemiaan markkinoilla.

Monilla toimialoilla outbound-kampanjoiden kysyntä on lisääntynyt, sillä yrityksillä on korostunut tarve tavoittaa asiakkaita proaktiivisesti myynnin kasvattamiseksi. Outbound-soittokampanjat ovat erinomainen työkalu niin asiakkuudenhoitoon, asiakashankintaan, b2b uusasiakashankintaan, varainhankintaan, asiakastutkimuksiin kuin tapaamisten buukkaamiseen.

Laadullinen kontaktointi tuottaa asiakasymmärrystä, jota voidaan hyödyntää laajemmin liiketoiminnan kehittämisessä. Kilpailu on kovaa – onko sinulla varaa jättää kontaktoimatta nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi?

Kysy rohkeasti lisää!

Mitä on outbound?

Haluaisitko tietää enemmän asiakkaistasi tai tehdä vanhoille asiakkaille lisämyyntiä? Etsitkö tapoja tehostaa uusasiakashankintaa tai tehdä kylmäsoittoja? Haluatko auttaa asiakkaitasi tekemään ajanvarauksia? Onko sinulla tuote tai palvelu, josta potentiaaliset asiakkaasi eivät vielä tiedä? Etsitkö buukkauspalvelua kontaktoimaan potentiaalisia asiakkaita?

Outbound asiakkuudenhoidossa yritys on aktiivisessa roolissa tavoittelemalla asiakkaita ja sidosryhmiä suoraan puhelimitse. Outboundia voidaan käyttää sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kontaktointiin.

Asiakaskontaktointia ja asiakashankintaa hoidetaan yrityksissä usein muiden asiakkuudenhallinnan ja myyntitöiden ohella. Usein koetaan, että kun se tehdään itse, pystytään paremmin tuomaan esille yrityksen arvot ja luomaan positiivista asiakaskokemusta. Usein strategiseen lähestymiseen, systemaattiseen jälkihoitoon, raportointiin ja jatkuvuuteen ei kuitenkaan jää tarpeeksi resursseja sekä osaamista talon sisällä.

Ulkoistettu outbound-kumppani hoitaa asiakkaidesi kontaktoinnin ammattimaisella otteella ja suunnitelmallisesti, aina oman brändisi mukaisilla tavoilla. Jätä asiakkaiden kontaktointi siis meidän huoleksemme!

Ei kylmäsoittoja, vaan parempaa asiakaskokemusta

Outbound asiakkuudenhoito ei tarkoita pelkkiä kylmäsoittoja, vaikka niin välillä uskotaan. Ulospäin kylmäsoittojen soittaminen koetaan usein aggressiivisena puhelinmyyntinä. Moni pelkää, että se tuottaa yritykselle negatiivisen asiakaskokemuksen ja huonon maineen.

Ammattimaisen kumppanin kanssa toteutettuna asiakashankintakampanja saa kuitenkin pohjakseen asiakaslähtöisen ja palvelevan otteen, jossa asiakas on etusijalla.

Outbound-kampanjoilla voidaan tuottaa asiakkaalle lisäarvoa palvelemalla häntä proaktiivisesti, ennen kuin asiakas itse ottaa yhteyttä yritykseen. Kun asiakkaaseen otetaan yhteyttä, voidaan asiakkaaseen tutustua paremmin, saada tietoa asiakkaan tarpeista ja löytää tilaisuuksia lisämyynnille.

Outbound-kampanjan tavoitteisiin pyritään noudattaen aina yrityksen brändin mukaisia viestintätapoja. Hyvässä outbound-soittokampanjassa asiakkaitasi ei häiriköidä väkisin, vaan heille pyritään tuottamaan hyödyllinen ja miellyttävä asiakaskokemus.

Proaktiivista asiakkuudenhoitoa: Mihin outbound-palvelua voi käyttää?

outbound esimerkkejä

Ajanvaraus

Outbound sopii monipuolisesti eri toimialoille ajanvarausten ja tapaamisten buukkaukseen.

Palvelua käytetään tälläkin hetkellä esimerkiksi hammaslääkäripalveluiden, parturi-kampaamoiden, autohuoltojen ja fysioterapian ajanvarauksiin.

Asiakashankinta

Outbound-soittokampanjat ovat oiva työkalu uusasiakashankintaan. Voit ulkoistaa aikaa vievät puhelinsoitot osaavalle kumppanille ja keskittyä itse ydinliiketoimintaasi.

Uusasiakashankinta b2b-yrityksille vähentää myyntitiimisi työtä potentiaalisten asiakkaiden kontaktoinnissa.

Varainhankinta

Varainhankinta tarvitsee ihmisiä ja lahjoituksia. Outbound-soittokampanjat ovat tehokas lisä varainhankinnan työkalupakkiin.

Soittokampanjalla tavoitat niin uudet kuin vanhatkin jäsenet, lahjoittajat sekä tukihenkilöt.  

Asiakasrekisterin päivitys ja asiakastutkimus

Onko asiakasrekisterisi ajan tasalla? Outbound-soittokampanjoiden avulla saat tietää lisää asiakkaistasi ja pidät asiakastietosi päivitettyinä.

Samalla kun tutustutte uudestaan, avautuu mahdollisuus tarvekartoitukselle ja lisämyynnille.

Outbound-kampanjalla taattuja tuloksia

Outbound-palvelu lähtee käyntiin pilotoinnilla, jossa perehdytään ensin asiakasyrityksen liiketoimintaan ja ydinviestiin. Pilotoinnin tavoitteet määritellään yhdessä.

Onnistuneella ulkoistamisella voidaan saada rakennettua yritykselle kokonaan uudenlainen liiketoimintamalli tai asiakkuudenhoitoprosessi.

Palvelun kustannukset voidaan sitoa Money Maker -takuuseen. Money Maker -takuu takaa, että ulkoistetun outboundin kustannukset kulkevat palvelun kautta saatujen tuottojen kanssa linjassa, jolloin kuluja ei synny tyhjästä. Näin varmistamme, että kustannukset pysyvät aina oikealla tasolla. 

Lue lisää outbound -soittokampanjoista