Tarjoamme back officen ja asiakaskokemuksen mittaamiset palvelut liiketoimintasi kehityksen tueksi.

Tehokkaampi back office

Toimiston rutiinityöt eli back office – tylsät, toissijaiset, simppelit tehtävät, jotka pitäisi hoitaa. Moni yritys painii pakollisten toimistotöiden ja rutiinien parissa.

Kasvavat paperipinot ja juoksevat toimistotyöt vievät resursseja ydinliiketoimintaan keskittymiseltä. Myös projektiluontoiset urakat kuormittavat henkilöstöä, sillä ne pitäisi hoitaa muiden työtehtävien ohella.  

Kuka tekee silpputyöt sinun yrityksessäsi?

Back office työtehtävät ovat usein manuaalisesti suoritettavia silpputöitä. Kaikkea ei voi automatisoida, jolloin askareet kuormittavat työntekijöitä ja vievät aikaa tuottavalta ja luovalta työltä.

Rutiini- tai projektiluontoiset toimistotyöt ovat saattaneet jakautua yrityksessänne monelle eri henkilölle; markkinoinnissa on postitusta, myynnissä uusasiakashankintaan liittyvää asiakasrekisterien ylläpitoa ja HR:llä arkaluontoisten dokumenttien hävittämistä. Voisiko näitä töitä ulkoistaa?

Asiantuntijoiden tehokas työajan käyttö ja mahdollisuus keskittyä yrityksen kannalta tärkeimpiin tehtäviin on ennen kaikkea taloudellista, mutta sillä on myös suuri vaikutus työn mielekkyyteen ja henkilöstön sitoutumiseen.

Työhyvinvoinnin kannalta erinäisen sälätyön ulkoistus voi olla ratkaisevan tärkeä päätös, joka myös kehittää koko tiimin henkeä, motivaatiota ja lopulta tulosta. 

Ulkoistettu palvelu skaalautuu kulloisenkin tarpeen ja volyymin mukaan, mikä takaa resurssihukan vähenemisen ja toiminnan tehokkuuden. DialOk Back Office -palvelu lisää kustannustehokkuutta ja on siten strateginen osa kasvavaa liiketoimintaa. 

Esimerkkejä back office -töistä

  • Järjestön soittokampanjan yhteydessä tehty soittolistojen tietojen sekä tietokannannan päivitys
  • Yrityksen asiakaskontaktoinnin tiimoilta tehty asiakastietojen päivitys
  • Isännöintiyrityksen järjestämien yhtiökokousten materiaalin valmistelu ja toimitus eteenpäin
  • Ja kaikki muut projektiluontoiset tai toistuvat silpputyöt. Kerro meille, mihin sinun yrityksesi tarvitsee apukäsiä!
DialOk:n back office -palvelu laittaa paperipinot kuriin.
traficom venerekisteri

Rekisteröintihakemusten käsittely back office-palveluna Traficomille

DialOk:n ulkoistettu back office-palvelu on ollut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja sen edeltäjäviraston valinta jo vuodesta 2014. Kausiluonteisten tehtävien ulkoistaminen säästää resursseja muihin töihin. DialOk huolehtii vesikulkuneuvojen rekisteröintihakemusten käsittelystä.

Taloudelliset hyödyt

Taloudelliset hyödyt

Säästät työntekijäkuluissa skaalautuvalla ulkoistetulla resursoinnilla.

Yrityksen asiantuntijoiden työaika voi keskittyä liiketoiminnan kannalta tärkeisiin ja tuottaviin tehtäviin.

Tehokkuutta toimintaan

Tehokkuutta toimintaan

Asiantuntijoiden työaika tehostuu, kun aikaa ei kulu silpputöihin.

Projektiluontoiset toimistotyöt sekä rutiininomaiset toistuvat tehtävät hoituvat tehokkaasti tarpeen mukaan.

Parempi yrityskuva

Laatua tekemiseen

Back office -töitä ei tuoteta enää vasemmalla kädellä muiden töiden ohessa.

Luotettava ja tarkka back office varmistaa, että näkyvät tehtävät toimivat sujuvasti.