Back Office -töiden ulkoistus säästää aikaa ydintehtäville

Artikkelit / Back Office
DialOk:n back office -palvelu laittaa paperipinot kuriin.

Erinäiset hallinnolliset tehtävät ja toimistotyöt saattavat viedä merkittävän ajan työntekijöiden päivistä. Asiantuntijoiden aikaa ja resursseja ei kannata tuhlata hallinnollisiin tehtäviin tai erilaisiin silpputöihin, jotka voisi tehdä joku muu.

Työntekijöiden optimaalisella työajankäytöllä onkin ratkaisevan tärkeä vaikutus yrityksen menestymiseen. Ulkoistus on varteenotettava vaihtoehto aloilla, joissa hallinnollista työtä tai back office -toimistotyötä ei voida välttää.

Miksi toimiston rutiinitöiden ulkoistaminen kannattaa?

Asiantuntijoiden tehokas työajan käyttö ja mahdollisuus keskittyä yrityksen kannalta tärkeimpiin tehtäviin on ennen kaikkea taloudellista, mutta sillä on myös suuri vaikutus työn mielekkyyteen ja henkilöstön sitoutumiseen. Työhyvinvoinnin kannalta erinäisen sälätyön ulkoistus voi olla ratkaisevan tärkeä päätös, joka myös kehittää koko tiimin henkeä, motivaatiota ja lopulta tulosta.

Ulkoistettu palvelu skaalautuu kulloisenkin tarpeen ja volyymin mukaan, mikä takaa resurssihukan vähenemisen ja toiminnan tehokkuuden. DialOk:n back office -palvelu lisää kustannustehokkuutta ja on siten strateginen osa kasvavaa liiketoimintaa.

Ulkoistetut toimistoalan ja asiakaspalvelun ammattilaiset ovat käytössä 24/7 vuoden jokaisena päivänä, joka helpottaa arkisen työmäärän lisäksi myös selviytymistä esimerkiksi sesonkipiikeistä ja oman väen lomista.

DialOk back office -palvelun avulla ulkoistat paperipinot ja rutiinit.

Miten Back Office -palvelumme toimii?

Palvelumme tarjoaa avun kaikkiin toimistotyön ja asiakaspalvelun haasteisiin ja kiireisiin. Tavoitteenanne saattaa olla myös liiketoiminnan kasvu, jolloin oman henkilöstön lisäksi kaivataan ulkopuolista apua. Voimme hoitaa sovitusti erinäisiä kerta- tai projektiluontoisia toimistotehtäviä, kuten tietokantojen ylläpitoa, postitusta tai palaute- ja reklamaatiokäsittelyjä.

Palvelumme räätälöidään täysin yrityksenne tarpeiden mukaan ja sillä on kiinteä, ennalta tiedossa oleva hinta. Olemme joustava kumppani, emmekä sido yritystänne jatkuvaan palvelusopimukseen.

Tärkeiden asiantuntijatehtävien määrittely ja niihin keskittyminen on ensimmäinen askel, jonka ohessa suorittavan työn ja toimiston rutiinit voi siirtää meille toimistotyön ja asiakaspalvelun ammattilaisille. Mikäli avun tarve muuttuu matkan varrella, arvioidaan tilanne uudelleen ja järjestämme sopivat resurssit vastaamaan kulloistakin tarvetta.