DialOk Ulkoistettu asiakaspalvelu

Ulkoistettu asiakaspalvelu lisää tehokkuutta 

Ulkoistettu asiakaspalvelu vastaa resursoinnin ja kustannustehokkuuden mittareihin, kun asiakkaita riittää ja ydinliiketoimintaan keskittyminen on tärkeää. Moni yritys kohtaa tilanteen, jossa asiakkaita on linjoilla enemmän kuin ehtisi palvella. Yhteydenottomäärien kasvaessa joudutaan usein rekrytoimaan lisää työntekijöitä, mikä lisää kustannuksia ja vie aikaa muilta töiltä. Asiakaspalvelun ulkoistamisen avulla resurssit pystytään kohdentamaan kustannustehokkaasti. 

Vastaamaton kaupallinen puhelu on yritykselle aina kallis. Asiakas suivaantuu, myynti jää saamatta ja yrityksen imago kärsii. Asiakaspalvelulta odotetaan paljon. Pystyykö yrityksesi vastaamaan monikanavaisen asiakaspalvelun vaatimuksiin - puhelimessa, chatissa ja somessa? 

Monikanavainen ulkoistettu asiakaspalvelumme tarjoaa yrityksellesi helpon tavan parantaa palveluidesi saatavuutta, toimivuutta ja kannattavuutta kaikissa tilanteissa. Ulkoistettu asiakaspalvelumme käsittää perinteisen call centerin lisäksi monikanavaisen asiakaspalvelun vaatimukset. Palvelemme puhelinkontaktien lisäksi sähköpostilla, verkkosivuilla, chatissä ja sosiaalisessa mediassa. 

Asiakasyrityksemme ovat asiakaspalvelun ulkoistamisen myötä saaneet muun muassa seuraavia hyötyjä:  

  • kustannussäästöjä 
  • lisämyyntiä 
  • liidejä ja kauppaa 
  • paremman tavoitettavuuden

Mietityttääkö asiakaspalvelun ulkoistaminen?

Asiakaspalvelua on se, mitä asiakas kokee, kun hän kohtaa yrityksen tai palveluntarjoajan kanssa. Se on kahden ihmisen välinen dialogi kasvokkain, puhelimessa tai sähköisen palvelun kautta. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu, että palveluntarjoaja ennakoi ja täyttää asiakkaan odotukset, tarpeet ja toiveet.

Saavatko sinun asiakkaasi tällä hetkellä hyvää asiakaspalvelua?

  

Joustavat asiakaspalvelun ratkaisut

DialOk:n joustavat ulkoistetun asiakaspalvelun palvelusopimukset taipuvat kokonaisvaltaiseen ratkaisuun tai ne voivat toimia yrityksesi oman asiakaspalvelun rinnalla vain tiettyinä kellonaikoina tai ruuhkahuippuina. Voimme hoitaa yrityksesi asiakaspalvelun, ajanvarauksen, teknisen tuen, myynnin, tukipalvelut, tuotetuen sekä erilaiset tukitoiminnot. 

Kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun ulkoistamisen etuna on tarkka raportointi, jolloin voimme yhdessä kehittää asiakasprosessisi huippuunsa. Räätälöimme palvelut sopimaan yrityksesi tarpeisiin joustavasti. 

Tutustu asiakasreferensseihin

Customer Success Manager kumppanuuden tukena

Asiakaspalvelun ulkoistaminen on iso päätös ja kysymyksiä on paljon. Kustannukset, brändin näkyvyys ja yhteistyön sujuvuus ovat yleisiä huolenaiheita.

Kumppanuus DialOk:n kanssa on läpinäkyvää, tehokasta ja joustavaa. Yhteistyö käynnistyy räätälöidyn palvelusopimuksen jälkeen aloituspalaverilla, jossa perehdytään yrityksesi tavoitteisiin, toimintatapoihin ja brändiin. Palvelun testauksen ja käyttöönoton jälkeen yhteistyötä, asiakaspalveluprosessin sujuvuutta ja tehokkuutta viilataan ja kehitetään raportoinnin ja seurantapalaverien mukaisesti. Asiakkuudelle nimetty Customer Success Manager toimii yrityksesi luottohenkilönä ja auttaa kaikissa tuotteisiin, palveluihin, tukeen ja laskutukseen liittyvissä asioissa. 

Tutustu tiimiin


Kustannustehokkuutta ja kasvua - yhdessä

Olemme kumppanisi kasvun tiellä - ulkoistettu asiakaspalvelu ja kumppanuus kanssamme tarkoittaa tarkkaa liiketoimintasi kehittämistyötä yhdessä. Olemme kehittäneet 360° Profit Scanner -mallin, jonka avulla kartoitamme yrityksesi tilanteen ja potentiaalin.

Yrityksen kannattava kasvu syntyy kustannuksia hallitsemalla ja tarjolla olevia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Muiden kuin ydinliiketoimintaan liittyvien kustannusten tehokas karsiminen on mahdollista esimerkiksi ulkoistamalla. Kiinteät kustannukset vaihtuvat muuttuviksi ja skaalautuvat puhtaasti käytön mukaan, tulovirrasta tinkimättä.

360° Profit Scanner tekee näkyväksi liiketoimintasi piilevän myyntipotentiaalin. Se auttaa sinua konkreettisesti kohdistamaan toimenpiteesi oikeisiin kohteisiin. Tulopohjan laajentaminen on yksi nopeimmista tavoista kasvattaa yrityksen liikevaihtoa kannattavasti. Työstämme kumppanuuden aikana vastavuoroisesti kehityskohtia eteenpäin kasvaaksemme yhdessä. 

Asiakaspalvelun ulkoistus mahdollistaa DialOk:n tarjoamien palvelujen monipuolisen yhteensovittamisen. Yhdistettäessä esimerkiksi outbound-palveluun hinnoittelu voidaan sitoa Money Maker -takuuseemme, jolloin palvelusta laskutetaan saadun tuloksen perusteella. Näin varmistamme, että kustannukset pysyvät aina oikealla tasolla. Kokonaisulkoistuksen tai oman asiakaspalvelun ylivuodon piiriin voidaan ottaa myös ajanvaraukseen, tekniseen tukeen, myynnin tukipalveluihin, tuotetukeen sekä erilaisiin tukitoimintoihin liittyviä tehtäviä.

SFG-Yhtiöt_Imago-360-profit-scanner_infograafi