DialOk Outbound

Ulkoistettu outbound liiketoiminnan tukena

Outbound-markkinointi on perinteinen potentiaalisten asiakkaiden herättelyn menetelmä. Outboundia voi hyödyntää myös olemassa olevien asiakkaiden aktivointiin ja  asiakaskokemuksen parantamiseen esimerkiksi tarvekartoituksella. Outbound sopii esimerkiksi asiakasrekisterin aktivointiin, ajanvarauksen työkaluksi, palvelusopimusten myyntiin, sopimusten kilpailuttamiseen tai järjestön lahjoittajarekisterin laajentamiseen. 

Outbound- ja inbound-markkinointi eroavat toisistaan niin, että outboundilla lähestytään sellaisia asiakkaita, jotka muuten eivät olisi tietoisia yrityksestäsi tai myytävästä palvelustasi, kun taas inbound on orgaanisen ja vakuuttelevan myynnin ja markkinoinnin muoto. Outbound-markkinointi toimii erityisesti nopeatempoisten kampanjoiden toteuttajana ja parhaimmillaan luo hyvää yrityskuvaa esimerkiksi asiakasrekisterin uudelleenkontaktoinnilla tai kilpailukykyisen sopimuksen tarjoamisella. 

Outboundia käytetään erityisesti:

  • nykyisen asiakaskannan aktivointiin ja asiakaskokemuksen parantamiseen 
  • kohdennettuun uusasiakashankintaan
  • ajallisesti ja toiminnallisesti kohdennettujen kampanjoiden toteuttamiseen

Outboundilla asiakkaita

Outbound-markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa erityisesti silloin kun yrityksen omat resurssit eivät riitä tehokkaaseen asiakas- ja prospektiaktivointiin. Ulkoistettu outbound toimii aikaan sidottujen kampanjoiden työkaluna. Olemme kasvattaneet onnistuneesti asiakasyritystemme asiakasmääriä ja lisänneet vanhojen asiakkaiden aktiivisuutta. 

Outbound sopii monipuolisesti eri toimialoille. Outboundia käytetään tälläkin hetkellä esimerkiksi hammaslääkäripalveluiden, parturi-kampaamoiden, autohuoltojen ja fysioterapian ajanvarauksiin. Outbound on toimiva liikevaihdon piristäjä myös erilaisten palvelusopimusten myymisessä. Soveltuvia liiketoiminta-alueita ovat mm. kuntosalit ja lomakeskukset ja vaikkapa sähkösopimuksen kilpailutus. 

Outboundia ja sen ulkoistusta aristellaan turhaan. Kokeneen outbound-tiimin kanssa toimiessa kyse on asiakayrityksen liiketoiminnan kehittämisestä yhteistyössä, ei mekaanisten ja kylmien operaatioiden ulkoistamisesta. Tiimi syventyy asiakasyrityksen ydintoimintaan ja viestiin, jonka yritys halua itsestään välittää. Pitkän kokemuksemme mukaan juuri tässä on onnistuneen outbound-kampanjan ydin: se toteutetaan yhdessä asiakasyrityksen tone-of-voicella, määritettyjen tavoitteiden puitteissa. 

Money Maker -takuu

Ulkoistetun outboundin kustannukset voidaan sitoa Money Maker -tulostakuuseemme. Money Maker takaa, että ulkoistetun outboundin kustannukset kulkevat palvelun kautta saatujen tuottojen kanssa linjassa, jolloin kuluja ei synny tyhjästä. Näin varmistamme, että kustannukset pysyvät aina oikealla tasolla. 

Yhdistä asiakaspalveluun, puhelinvaihteeseen ja back officeen

Ulkoistettu outbound voidaan lisätä tai yhdistää muihin DialOk:n ulkoistetun asiakaspalvelun ratkaisuihin. Outbound-palvelun kanssa voidaan toteuttaa asiakaspalvelun, puhelinvaihteen, ylivuodon ja  back officen ratkaisut.