Myynnillinen asiakaspalvelu – kuuluuko lisämyynti asiakaspalveluun?

Artikkelit / Asiakaspalvelu

Myynnillinen asiakaspalvelu tarjoaa yritykselle ilmeistä hyötyä; lisämyyntiä. Palvelumallissamme asiakaspalvelun kustannus voidaan sitoa asiakkaan ansaintaan, jolloin asiakaspalvelun ulkoistuksen suhteellinen kustannus pienenee ansainnan kasvaessa.

Ansaintaperusteisen Money Maker -takuumme ansiosta varmistamme, että asiakaspalvelun ulkoistuksen kustannukset pysyvät aina oikealla tasolla.

Tulosta ajatellen myynnillinen asiakaspalvelu on osa kannattavaa strategiaa. Hyvin suunniteltu kokonaisuus palvelee yrityksen kehitys- ja kasvutarpeita ulkoistetun asiakaspalvelun tarjotessa helpotusta ylivuotoihin.

Mutta mitä myynnillinen asiakaspalvelu tarkoittaa loppuasiakkaan näkökulmasta?

Otetaan askel taaksepäin ja mietitään, mistä myynnissä on lopulta kyse: asiakkaan ongelman ratkaisemisesta ja tarpeen täyttämisestä. Myyjä kuuntelee aktiivisesti ja vastaa asiakkaan haasteeseen tarjoamalla ratkaisua, joka parhaimmillaan palvelee myös pitkään tulevaisuudessa. Hyvä, aktiivinen asiakaspalvelu on aina osa myyntiä. Ja yhtälailla toisinpäin hyvä ja aktiivinen myynti voi osana asiakaspalvelua ylittää asiakkaan odotukset ja tarjota vieläkin parempaa ratkaisua kuin asiakas olisi voinut kuvitella.

Kokonaisulkoistuksen tai oman asiakaspalvelun ylivuodon piiriin voidaan ottaa myös ajanvaraukseen, tekniseen tukeen, myynnin tukipalveluihin, tuotetukeen sekä erilaisiin tukitoimintoihin liittyviä tehtäviä. Ketterä yhteistyö joustaa erilaisten tarpeiden noustessa ja kokonaisuutta voidaan muokata kulloisenkin tilanteenne mukaan.

Myynnillinen asiakaspalvelu muuttaa asiakaspalvelun menoerästä tuottavaksi liiketoiminnan osaksi.

Asiakaspalvelijamme koulutetaan perinpohjaisesti palvelemaan asiakkaitanne kuin omiaan. Asiantuntijuus ja brändin mukainen palvelu kuuluu tavoitteisiimme jokaisen puhelun ja monikanavaisen asiakaspalvelun eri kanavien osalta. Taataksemme ensiarvoisen laadun jatkokoulutamme asiakaspalvelijoita ja kommunikoimme yhteistyössä jatkuvasti. Voit lukea lisää tästä prosessista artikkelistamme ”Miten asiakaspalvelu siirretään ja kuinka sitä kehitetään? ”.

Skaalautuva palvelu ja kannattava kasvu 

Asiakaspalvelun ja myynnin lisäresurssit mahdollistavat paremman asiakastyytyväisyyden lisäksi kannattavan ja hallittavan kasvun. Ulkoinen apu auttaa hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia rajoituksetta, sillä palvelua voi kasvattaa tarpeen kasvaessa. 

Erityisesti kasvavassa yrityksessä on tärkeä pyhittää oman henkilöstön ja asiantuntijoiden osaaminen tärkeimpiin ydintehtäviin. Asiakaspalvelun rutiinitoimet on tehokkuuden kannalta järkevää siirtää henkilöille, joilla se ei keskeytä muuta työtä. Muiden kuin ydinliiketoimintaan liittyvien kustannusten tehokkaaseen karsimiseen ulkoistus on hyvä vaihtoehto: näin kiinteät kustannukset vaihtuvat muuttuviksi ja skaalautuvat puhtaasti käytön mukaan.

Asiakaspinnassa koulutettu asiakaspalvelija kuulee ja näkee tarpeita, joihin myynnillisellä palvelulla pystyy vastaamaan ja näin kehittämään sekä asiakkaan, että yrityksen tilannetta. Näin myyntiä saadaan kasvatettua samalla kun palvelun kustannukset ovat linkattu palvelun käytön määrään. 

Lue myös 360° Profit Scannerista , joka  tekee näkyväksi liiketoimintasi piilevän myyntipotentiaalin ja auttaa sinua konkreettisesti kohdistamaan toimenpiteesi oikeisiin kohteisiin.