Onko yritykselläsi saavutettava asiakaspalvelu? – Monikanavainen asiakaspalvelu parantaa saavutettavuutta

Artikkelit / Asiakaspalvelu
asiakaspalvelun saavutettavuus

Onko sinulla saavutettava asiakaspalvelu? Mitä tarkoittaa asiakaspalvelun saavutettavuus? Miten omaa asiakaspalvelua voi tehdä paremmin saavutettavaksi? Tässä artikkelissa vastaamme näihin kysymyksiin! 

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus on esteettömyyttä digitaalisessa ympäristössä. Se tarkoittaa sitä, että digitaalisia palveluita tuotetaan tavoilla, jotka palvelevat käyttäjien moninaisia tarpeita. Esimerkiksi näkö- ja kuulovammat, liikuntavammat tai kognitiiviset rajoitteet vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin käyttää palveluita.  

EU:n saavutettavuusdirektiivi asettaa velvoitteita julkisten digipalveluiden saavutettavuudelle. Sen tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2022 voimaan tuleva esteettömyysdirektiivi laajentaa vaatimuksia.

Saavutettavuus tulee usein esiin nettisivujen ja verkkokauppojen suunnittelusta puhuttaessa, mutta tämä tärkeä aihe koskee myös asiakaspalvelua. Vaikka palvelut siirtyvät verkkoon, kaipaavat asiakkaat edelleen apua, neuvoja ja vastauksia kysymyksiinsä. Saavutettava asiakaspalvelu on kaikkien asiakkaiden tavoitettavissa riippumatta siitä, millaisia rajoituksia heillä on. 

Saavutettavuus parantaa asiakaspalvelun laatua. 

Saavutettavuus parantaa asiakaspalvelun laatua. Se ei tarkoita pelkästään toimintakyvyltään rajoittuneiden ihmisten palvelemista, vaan monipuoliset, helposti ymmärrettävät ja saavutettavat asiakaspalvelukanavat parantavat asiakaskokemusta aivan kaikille.  

Yritykselle parempi asiakaskokemus tarkoittaa parempaa asiakastyytyväisyyttä ja lisää kauppaa! 

Monikanavainen asiakaspalvelu parantaa saavutettavuutta 

Miten asiakaspalvelun saavutettavuutta voi parantaa? Yksi keskeisimmistä tavoista on monikanavaisuus. Monikanavaiset asiakaspalveluratkaisut varmistavat sen, että asiakas saa yhteyttä palveluntuottajaan juuri sillä tavalla kuin heille on helpointa.  

Oli kyseessä sitten puhelin, tekstiviesti, sähköposti, chat tai sosiaalinen media, monikanavainen asiakaspalvelu varmistaa sen, että kaikkien erilaisten asiakkaiden tarpeet kohdataan. 

Monikanavainen asiakaspalvelu varmistaa sen, että kaikkien erilaisten asiakkaiden tarpeet kohdataan.   

Puhelin voi sopia paremmin esimerkiksi ihmisille, joiden näkökyky on heikompi, kun taas huonokuuloiset voivat suosia tekstipohjaisia yhteydenottokanavia. Kaikille asiakkaille sosiaalinen media tai chattiteknologia eivät ole yhtä tuttuja, joten tekstiviesti tai sähköposti voi olla heidän valintansa. Tai joskus sitä vain tekee mieli mieluummin lähettää viesti kuin soittaa, vaikkei mitään rajoitteita olisi.  

Tärkeintä on se, että asiakkaille tarjotaan juuri heille sopivin vaihtoehto ottaa yhteyttä.  

Hyvä asiakaspalvelija ymmärtää erilaiset tarpeet 

Tärkeä osa saavutettavuutta on myös palvelun laatu. Viestinnän on oltava selkeää ja helposti ymmärrettävää kaikille asiakkaille. Ammattitaitoinen asiakaspalvelija osaa viestiä tilanteen vaatimalla tavalla ja varmistaa sen, että jokainen asiakas saa vastauksen kysymykseensä.   

DialOk tarjoaa ulkoistetun asiakaspalvelun, vaihteenhoidon ja outboundin palvelut. Ammattitaitoinen tiimimme huolehtii asiakkaidesi tarpeista juuri siellä, missä asiakkaasi palvelua tarvitsevat.  

Lue lisää asiakaskokemuksen parantamisesta