Outboundista buustia liiketoimintaan

Outbound / Artikkelit
outbound tukee liiketoimintaasi

Poikkeustilanteen jälkeen tapahtuva nopea myynnillinen aktivoituminen on tärkeää. Muuttunut toimintaympäristö on pakottanut monet yritykset kokeilemaan uusia tapoja toimia. Vielä ei täysin osata sanoa, miten se vaikuttaa asiakaskokemukseen. Selvää kuitenkin on, että tarvitsemme uusia tapoja aktivoida sekä nykyisiä että uusia asiakkaita. Tämän kaiken tulee luonnollisesti tapahtua kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Ne yritykset, jotka reagoivat muutokseen nopeasti vahvistavat asemiaan markkinoilla.

Outboundia ja sen ulkoistusta aristellaan turhaan.

Outboundia ja sen ulkoistusta aristellaan turhaan. Kokeneen outbound-tiimin kanssa toimiessa kyse on enemmän yhteistyöstä kuin puhtaasta operaatioiden ulkoistamisesta. Tiimi syventyy asiakasyrityksen ydintoimintaan ja viestiin, jonka yritys halua itsestään välittää. Pitkän kokemuksemme mukaan juuri tässä on onnistuneen outbound-kampanjan ydin: se toteutetaan yhdessä.

Yhteistyön alussa sovimme asiakkaan kanssa aina työskentelyn tavoitteet, toteutustavan, koulutuksen, keston sekä kohderyhmän. On tärkeää, että kampanja kohdennetaan oikeille yrityksille, ja näiden unelma-asiakasryhmien segmentoinnissa voimme auttaa. Juuri tarkka segmentointi tehostaa uusasiakashankintaa valtavasti.

Miksi Outbound on niin tehokas työväline?


Kontaktointi paitsi muistuttaa nykyisiä asiakkaita yrityksen olemassaolosta, myös avaa uusia mahdollisia asiakkuuksia volyymilla, johon ei usein omin resurssein ole mahdollisuuksia.

Kontaktointi paitsi muistuttaa nykyisiä asiakkaita yrityksen olemassaolosta, myös avaa uusia mahdollisia asiakkuuksia volyymilla, johon ei usein omin resurssein ole mahdollisuuksia.

Outbound-kumppanuus kannattaakin erityisesti silloin kun yrityksen omat resurssit eivät riitä, tai niitä on tärkeämpää kohdentaa toisiin tehtäviin. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen on usein hidasta ja siksi rekrytointi ei tarjoa tehokasta ratkaisua nopeaa toimintaa vaativaan tilanteeseen. Ulkoisen yhteistyökumppanin käyttö on myös selvästi kustannustehokkaampi vaihtoehto silloin, kun tehdään määräaikaisia kampanjoita.

Outboundia käytetään tehokkaasti erityisesti:

  • nykyisen asiakaskannan aktivointiin ja samalla asiakaskokemuksen parantamiseen
  • tarkasti kohdennettuun uusien asiakkaiden hankintaan
  • ajallisesti tai toiminnallisesti kohdennettujen kampanjoiden toteuttamiseen

Apua ajanvaraukseen tai myynnin tehostamiseen

Outbound sopii monille eri toimialoille ja erilaisen liiketoiminnan tueksi. Olemme kasvattaneet eri aloilla asiakasmääriä tehokkaasti ja lisänneet vanhojen asiakkaiden aktiivisuutta. Outboundia käytetään tälläkin hetkellä esimerkiksi hammaslääkäripalveluiden, parturi-kampaamoiden, autohuoltojen ja fysioterapian ajanvarauksiin. Outbound on toimiva liikevaihdon piristäjä myös erilaisten palvelusopimusten myymisessä. Soveltuvia liiketoiminta-alueita ovat mm. kuntosalit ja lomakeskukset, samoin kuin sähkösopimuksen kilpailutus. Asia on ajankohtainen varsinkin nyt, kun kotona vietetty aika ja erilaisen tekniikan käyttö on lisääntynyt.

Lue lisää Outboundista