Säästä aikaa potilastyöhön hammashoidon asiakaspalvelun ulkoistamisella

Outbound / Artikkelit
Hammashoidon asiakaspalvelun ulkoistamisella tuloksia

Ulkoistettu asiakaspalvelu ja outbound-palvelu voivat hyödyttää sekä pieniä että suuria hammaslääkäriasemia. Aikaa säästyy potilastyöhön, kun ammattimainen asiakaspalvelukumppani huolehtii ajanvarausten hankkimisesta. 

Hammaslääkäriasemien asiakaspalvelu kuuluu DialOk:n ulkoistetun asiakaspalvelun ydinosaamiseen.  

”Olemme toteuttaneet ulkoistettuja ajanvarauspalveluita monille eri hammaslääkärialan yrityksille, ja siitä on karttunut paljon hyödyllisiä kokemuksia vietäväksi eteenpäin uusiin asiakkuuksiin. Eri kokoisilla hammaslääkäriasemilla haasteet ovat hieman erilaisia, mutta ratkaisut voidaan räätälöidä kullekin sopivaksi. Mikään hammaslääkäriasema ei ole liian pieni tai suuri ulkoistettuun asiakaspalveluun”, kertoo DialOk:n toimitusjohtaja Risto Apell.  

Tässä artikkelissa kerromme, millaisille yrityksille ulkoistettu ajanvarauskampanja ja asiakaspalvelu sopii. 

Mitä ulkoistettu asiakaspalvelu tai outbound-kampanja sisältää? 

Asiakaspalvelu voidaan ulkoistaa monin tavoin yritysten tarpeitten mukaan. Räätälöimme jokaisen asiakaspalvelukokonaisuuden tapauskohtaisesti.  

Moni hammaslääkäriasiakkaamme valitsee outbound-palvelun jossa DialOk:n asiakaspalvelutiimi huolehtii asiakkaille soittamisesta ja ajanvarausmuistutusten tekemisestä.

Moni hammaslääkäriasiakkaamme valitsee outbound-palvelun jossa DialOk:n asiakaspalvelutiimi huolehtii asiakkaille soittamisesta ja ajanvarausmuistutusten tekemisestä. Palvelun pohjana käytetään asiakasyrityksen toimittamaa asiakaslistaa, ja ajanvaraukset voidaan päivittää suoraan asiakkaan omaan järjestelmään. 

Tämän lisäksi tarjoamme myös kokonaisvaltaista ulkoistettua asiakaspalvelua, jossa sekä sisään että ulospäin suuntautuvat asiakaskontaktit voidaan hoitaa ulkoistetun asiakaspalvelutiimin toimesta.  

Outbound-ajanvaraus pienelle hammaslääkäriasemalle säästää aikaa potilastyöhön 

Monelle pienelle hammaslääkäriasemalle ulkoistettu asiakaspalvelu tulee tarpeeseen, sillä omaa asiakaspalveluhenkilöstöä ei ole. Hoitajat tai lääkärit joutuvat hoitamaan asiakaspalvelua muun työn ohessa.  

”Pienen klinikan ongelma voi olla se, että putiikki joudutaan laittamaan kiinni asiakkaille soittelemisen tai palvelupyyntöjen käsittelyn ajaksi. Tämä on työlästä ja vie aikaa potilastyöltä”, Risto Apell kertoo.  

Saamamme kokemukset pienten hammaslääkäriasemien outbound-soittokampanjoista ovat hyvin positiivisia.

Saamamme kokemukset pienten hammaslääkäriasemien outbound-soittokampanjoista ovat hyvin positiivisia.  

”Pienellä klinikalla asiakkaat ovat usein jo valmiiksi sitoutuneempia palveluntarjoajaan kuin suurilla ketjuilla. Sen ansiosta ammattitaitoisesti hoidetulla soittokampanjalla voidaan saada aikaan todella hyviä tuloksia. Asiakkaat kokevat tulleensa arvostetuiksi, kun heille tarjotaan henkilökohtaista apua puhelimessa. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja sitouttaa asiakaskuntaa entisestään”, Apell kertoo. 

Suurella hammaslääkäriasemalla asiakaspalvelun kontaktivolyymi on valtava 

Suurilla hammaslääkäriasemilla tai ketjuilla asiakaspalvelun haasteet ovat erilaisia. Niillä ulkoistettu asiakaspalvelu tai outbound-soittokampanja toimii usein oman asiakaspalvelun tukena. 

”Isojen organisaatioiden ongelma on asiakaspalvelun kontaktivolyymi. Kun asiakkaita on paljon ja asiakaspalvelun tarve suuri, oman henkilöstön resurssit ovat koetuksella. Harva haluaa palkata valtavan suurta asiakaspalvelutiimiä. Nykypäivän asiakkaat ovat myös tottuneet saamaan palvelua joustavasti eri kellonaikoihin, mikä luo entisestään haasteita oman asiakaspalvelukoneiston pyörittämiselle.” 

Ulkoistettu asiakaspalvelu voi täydentää yrityksen oman asiakaspalvelun henkilöresursseja yrityksen tarpeitten mukaan.  

Aktiivisella kontaktoinnilla huolehditaan asiakkaiden pysyvyydestä.”

”Suurille toimijoille outbound-palvelu on hyvin arvokkaita siksi, että asiakkaista on kova kilpailu ja he liikkuvat herkemmin palveluntarjoajalta toiselle. Aktiivisella kontaktoinnilla huolehditaan asiakkaiden pysyvyydestä.”  

Outbound-laatukoulutus huolehtii brändin mukaisesta viestinnästä 

Ulkoistaminen on hyvä tapa huolehtia siitä, että asiakkaiden kontaktointiin käytetty aika ja vaiva ei valu hukkaan. Ammattimainen ulkoistuskumppani huolehtii siitä, että asiakaspalvelijat saavat tehtäväänsä perusteellisen koulutuksen ennen palvelun aloittamista.   

”Meillä DialOk:lla on vankka rutiini outbound-palvelun onnistuneista toteutuksista. Onnistumisen varmistaa hyvin pitkälle viety laatukoulutus, jonka avulla asiakaspalvelijat osaavat käsitellä erilaisia tilanteita ja valmistautua vastaamaan hankaliinkin kysymyksiin”, Apell kertoo.  

Etsitkö kumppania asiakaspalveluun tai haluaisitko tietää lisää? Juttelemme mielellämme kanssasi! 

Lue lisää Outbound- palvelustamme