Onnistunut esihenkilötyö auttaa menestymään asiakaspalvelutyössä 

Artikkelit / Töissä meillä
henkilostokysely vastauskeskus

Seuraamme kyselyn muodossa henkilöstömme työtyytyväisyyden kokemusta neljä kertaa vuodessa ja viimeisen vuoden aikana työtyytyväisyys on ollut jatkuvasti nousujohdanteinen.

Myös esihenkilötyön ja työn arjen joustavuuden merkitys nousee kyselyssä korkeaan arvoon. Hyvällä esihenkilötyöllä on tärkeä merkitys asiakaspalvelutyössä menestymiselle.  

”Yleisenä huomiona kyselyn vastauksista voidaan tulkita, että vastauskeskuksissamme esihenkilöiden toiminnasta korostuu vastuunkanto ja eteenpäin suuntaava katse. Koetaan, että esihenkilömme edistävät toimintamme kehittämistä ja toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös keskustelumahdollisuudet esihenkilön kanssa koetaan hyväksi ja niissä on selkeää nousua edellisvuoteen”, kertoo SFG-konsernin HR Manager Emmi Ajanto.  

Vastauskeskuksissa työntekijät vastaavat jopa satoihin asiakaspalvelun yhteydenottoihin päivittäin useille eri asiakasyrityksille.

Työntekijän apuna toimii asiakaspalvelujärjestelmä, joka välittää yhteydenotot asiakaspalvelijoille ja toimii tietopankkina asiakaskontakteista. Työn arki on nopeatempoista ja vaihtelevaa.  

Meille on tärkeää kohdata jokainen työntekijä yksilönä ja olla tukena kunkin kehittymisessä

”Vastauskeskusten arki on monesti hektistä ja tiimit ovat melko suuriakin. Tätä silmällä pitäen olemme erityisen iloisia siitä, että kokemus esihenkilön saatavuudesta ja läsnäolosta on meillä hyvällä tasolla. Meille on tärkeää kohdata jokainen työntekijä yksilönä ja olla tukena kunkin kehittymisessä”, Ajanto toteaa.  

Vastauskeskusten esihenkilöt huolehtivat asiakaspalvelun tiimien päivittäisen arjen pyörityksen lisäksi myös henkilöstön kouluttamisesta ja coachaamisesta.

Perehdytyksellä on tärkeä rooli siinä, että asiakaspalvelijat kokevat onnistumisia työssään ja pystyvät tuottamaan ensiluokkaisia asiakaskokemuksia. Asiakaspalvelun asiakkuuksien sisällön koulutuksen lisäksi huolehdimme työntekijöiden osaamisesta henkilökohtaisella asiakaspalveluvalmennuksella eli coachingilla, jossa hyödynnetään muun muassa puhelutallenteita ja pienryhmätyöskentelyä. 

Kaikki DialOk:n vastauskeskukset sijaitsevat Suomessa. Olemme Avainlippu-merkitty kotimainen toimija, ja tuotamme asiakaspalvelua aina iloisella ammattitaidolla.  

Millaista on työ asiakaspalvelukeskuksessa? Lue lisää artikkeleita!